PUST

«PUST» Maleri og grafikk. Galleri fineart 16-26. november 2017. Vernissage torsdag 16. kl 18:00 utstillingen åpnes av Iselin Shumba dans ved Sigrid Vik.

I denne utstillingen legger Holter vekt på den vektløse tilstanden alle kan kjenne seg igjen i, mellomrommet ved å være i bevisst og underbevisst tilstand.
Motivene er fortellende i malerier, tegninger og litografi og utstillingen viser arbeider som allegorisk kan oppfattes som kart eller poetiske refleksjoner inn til egne historier og til grenselandet der virkelighet møter minner og drømmer.

Holter er opptatt av kroppens mekanismer og derav utstillingens tittel, «Pust». Det første vi gjør i møte med verden er å trekke pusten og det siste vi gjør når vi forlater den er å trekke vårt siste åndedrag. Kroppens bevegelser, handlinger vi gjør og beslutninger vi tar i livet er med på å påvirke pusten og omvendt. Vi holder pusten når vi opplever noe er spennende, skremmende eller angstfylt og ikke minst når vi stresser, vi trekker pusten dypt når vi konserterer oss eller kjenner lettelse, ro, avslapping og glede. Pust er en refleks vi ikke kan styre eller stoppe, men vi kan jobbe med å være den oppmerksom.

Holter jobber med et figurativt billedspråk der tegningen ligger i bunn. Hun har utviklet sitt uttrykk over en ti-års periode der det feminine og for henne naturlige, spiller en sentral rolle. Fødsel, død og de ulike stadiene i livs-sirkelen er gjennomgående.
Holter kombinerer gjerne utsnitt av gjenkjennelige former fra biologi og botanikk med ulike hverdagslige situasjoner, hun ønsker å skape en dualitet som betrakteren inviteres inn i. Samtidig som de gjenkjennelige elementene ofte kan ha endrede, ulogiske proposisjoner, eksempelvis kan et insekt fremstå overlegent menneskets størrelse og på den måten uttrykke den skjøre balansen i naturen, der menneskets suverenitet kan forvike og miste sin posisjon. Holter vil pirke borti den ubehagelige tanken om at vi mennesker raskt endre vår plass øverst på næringskjeden hvis vi ikke jobber for et bedre samarbeid med naturen. Vi kan ikke ta noe for gitt for tilværelsen består av endringer og forgjengelighet. Holter maler lagvis og ofte dekker det vakre det vonde og grufulle eller omvendt, Holter kaller stilen en type magisk realisme som utspilles som narrative budskap. Meninger og symboler er ofte skjult under lag av sterk koloritt og store penselstrøk, men de som kjenner at de ser innover i motivene eller i seg selv, kan opplever å finne nøkkelen inn til undringens stier og trekke pusten..

«Når jeg jobber forsøker jeg å kjenne på energien i meg selv akkurat i øyeblikket, for hver idé, for hver strek og for hvert penselstrøk må jeg bevisstgjøre konsentrasjonen og fokusere intenst. Jeg har blitt bevisst på pusten fordi jeg tar meg selv i å holde pusten veldig mye når jeg jobber. Da jeg ble opptatt av hvor viktig det er å nettopp ikke gjøre det, men heller puste som om jeg skal holde meg flytende i vann eller forsøke å kjenne meg avslappet kan jeg etterhvert se at jeg klarer å yte mer.

Jeg henter all min inspirasjon fra naturen og ser på det menneskelige som en del av den. Vi har instinkter og vi søker mot å overleve, være trygge og være en del av flokken. Barn handler umiddelbart etter nettopp dette, derfor inspireres jeg av deres befriende kroppsspråk. Jeg stiller meg spørsmålet ved hvor, når og hvorfor endrer vi denne type frihet i «å bare være?» Er det historiene i dypet av oss som gjennom livet gjør oss anspente og usikre på oss selv, hvordan kan dette eventuelt endres? Kan vi bruke bevisstheten i oss og den udefinerte underliggende delen i oss virke sammen som terapeutiske instrumenter? Vi kan ikke skånes for livets motgang, sorg og død, men kan vi hjelpe oss selv med å bli mer bevisste på de små mellomrommene, de dype åndedragene der vi tilfører oksygen og bare hører vå egen hjerterytme?

Et barn som sover er et gjennomgående motiv i mange av mine arbeider, roen og tilstanden der ingen verdslige problemstillinger må håndteres, men kun søvnen og pusten får regjere.

Jeg har bakgrunn fra moderne ballett som jeg drev med aktivt i 18 år og jeg lar dans og bevegelse følge med meg inn i motivene, der jeg alltid jakter på rytmer.. Dans er pust satt i system og for meg er å male det samme som å puste.»

You must be logged in to post a comment.