Ved spørsmål vedrørende min kunst, ta kontakt via min agent

Elsa Einarsdottir/Kunst i rom
Tlf: 402 38 306
Mail: elsa@kunstirom.no

Gallerier som formidler Gro Mukta Holter