Ved spørsmål vedrørende min kunst, kan du ta kontakt med meg på mail (gro_holter(a)hotmail.com eller henvende deg til min agent

Elsa Einarsdottir/Kunst i rom
Tlf: 402 38 306
Mail: elsa@kunstirom.no

Gallerier som formidler Gro Mukta Holter