Ved å besøke dette nettstedet har du også bekreftet å være kjent med disse vilkårene.

Dette nettstedet bruker ikke Google Analytics.

Rammeverket benytter seg av programtillegg.
Programtilleggene samler ikke inn besøksstatistikk

Programtilleggene på dette nettstedet kan dermed ikke lagre informasjon du taster inn og sende det til en utenlandsk webserver under et annet land juridiske lovgiving utenfor EØS eller EU.
Ved unntak lagrer denne nettbutikken informasjon om besøkende i mer enn 29 dager.
Denne informasjonen er kun det de selv velger å taste inn og legge igjen.

Eventuell data som lagres er anonymisert, og registrerer kun hvor de har vært innenfor denne nettsiden i den nettleseren du bruker.
Data kan ikke spores tilbake til enkeltbrukere.

Dette nettstedet er bygget med et amerikansk utviklet rammeverk og følger hovedsakelig personvernlovgiving i EU.
Rammeverket er installert og lagret i en norsk organisasjons webserver hvor det som blir lagret også blir kontrollert og administrert ved en teknisk kontakt.

Vi bestreber oss på å holde nettsidens rammeverk og programtillegg oppdatert til enhver tid.

Ved å besøke dette nettstedet har du også bekreftet å være kjent med disse vilkårene.