Dette nettstedet benytter seg av cookies for statistisk måling av nettsidebesøk.
Dataene som lagres er anonymiserte og kan ikke spores tilbake til enkeltbrukere.
Dette nettstedet bruker ikke tredjepart cookies. d.v.s at du ikke vil se reklame for firmaet andre steder.

Dataene som samles inn for statistikk over bruk av nettstedet benyttes for å forbedre nettstedets interaksjonsdesign og innhold.
Vi ser på måleenheter som tid og dimensjoner som hvilke landingsider, som foreksempel hvor lenge brukerne er inne på
en spesifikk side og hvilke undersider på nettstedet som blir besøkt.

Moment liten

For å kunne spore spesifikke mål på nettstedet, som kontakthenvendelser via mail bruker vi målingsutløsere.
En målingsutløser kan teknisk sett være skrevet i javascript med sitt id som sender data når
brukere interagerer med elementer som for eksempel en knapp.
Dette er ikke id knyttet opp mot sluttbrukere, men et tilfeldig ID som er knyttet til handlingen.

Datautvalget er statistisk og handler ikke om enkeltbrukere eller spesielle grupper.